Процедура № BG16RFOP002-2.097

Процедура № BG16RFOP002-2.097 „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки““
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): СТИЛ – БХ ГРУП ЕООД
Обща стойност 14404,91 лв.
Начало: 30.03.21г.
Край: 30.06.21г.

TO TOP