Процедура BG16RFOP002-2.095

Процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): СТИЛ – БХ ГРУП ЕООД
Обща стойност 31332,91 лв.
Начало: 22.01.21г.
Край: 22.04.21г.

TO TOP