BG16RFOP002-2.101-1048

Процедура № BG16RFOP002-2.101-1048 „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки““

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): СТИЛ – БХ ГРУП ЕООД
Обща стойност 4819,41 лв.
Начало: 30.07.21г.
Край: 30.10.21г.

TO TOP